Page template хэрхэн үүсгэх вэ ?

Бидний оруулсан хуудас стандард темплэт(page.php) -ээр хэвлэгддэг. Гэвч зарим хуудсыг үүнээс өөрөөр гаргах хэрэгтэй болдог. Жишээ нь : холбоо барих хуудас мөн Fullwidth / Sidebar-тай гэх мэт зайлшгүй өөр өөрөөр гаргах шаардагатай хуудсууд олон бий. Тийм учраас өөрийн хүссэн page…