PSD зураад HTML рүү хөрвүүлэх тухай

ThemeTon Team-ын дотоод сургалтанд зориулан бэлтгэж байсан видео хичээлээсээ хуваалцахаар шийдлээ. Яг албан ёсны хичээл биш ч гэсэн дизайныг HTML CSS болгон хөрвүүлэх талаар багхан ч гэсэн ойлголт авах байх гэж найдаж байна.