Олон хэлтэй сайт хийх тухай

Вэб сайт олон хэлний боломжтой болгох нь орчин цагт чухал болсон. Үүнийг мэдээж бидний хайртай WordPress хийж чадах нь туйлаас таатай. Сайтаа хэл тус бүрдээ хувилж хийх явдал байдаг ч плагин ашиглах нь үр дүнгийн хувьд хэд дахин илүү. Өөрийн…