Cufon Font ашиглах талаар

Куфон фонт хэрхэн ашиглах талаар нийтлэл оруулхаар шийдлээ. Хэдэн жилийн өмнө вэбд өөр төрөлийн фонт ашиглах боломж маш хязгаарлагдмал байсан. Технологи хөгжих хэрээр Typekit, Font Face, Cufon зэрэг энэ төрөлийн олон болмжууд нээлттэй болсон. Үүний нэг нь куфон фонт юм.…